Wykonujemy:

  • Podbudowy pod konstrukcję nawierzchni
  • Niwelacje terenu
  • Wykonywanie wykopów
  • Budowa nasypów pod hale przemysłowe
  • Budowa dróg, parkingów

Wykonujemy badania zagęszczenia gruntu.

© 2017 BOGMAR. Wszystkie prawa zastrzeżone. Administracja: @reklamyArek